SARA PENTON VINNER GULD PÅ DAMERNAS LINJELOPP

Målet har varit uttalat i sedan förra årets SM i Västerås. 2017 skall vi köra för Sara Penton och guldet. Efter en bra vår var vi extra förhoppningsfulla. Vilket race tjejerna gjorde. Alla fullföljde sin uppgift och offrade sig helt och hållet för Sara. Och Sara avslutade på ett helt fantastiskt sätt när hon med rå power pressade sig förbi en stark Ida Erngren. 

Hela klubben och alla runt omkring Sara gläds något helt fantastiskt för damlagets framgång och att Sara nu får köra i mästartröjan i ett år. 

Klubben levererar på olika håll i helgen!

Vilken helg!

Elit killarna i Finland startar tre tävlingar och kommer hem med tre pallplatser, varav söndagens tävling var ett UCI lopp med tuff internationell konkurrens (Pierre Moncorgé är 1:a och 2:A i de två första tävlingarna och Nils Penton kommer 3:a i dagens UCI lopp).

Sara Penton kör OVO Energy Women's Tour ett fem dagars WWT etapp lopp och var 8 på den tredje etappen och på GP i London i mål som 28 i en klunga på 44 tjejer. 
Blir 51 av 75 i totalen (bäst i sitt lag) och 21 i poängtävlingen.

Calle Friberg kommer 2 och Henrik Sparr 3 på söndage Lida Loop och bland damerna kör Camilla Backman in på en 5:e plats.

Sist men inte minst så tävlade Lisa Nordén i tyska cupen i triathlon sprint och kom 4:a.

Sedan har både depåjägarna, sub-8 gänget och den gemensamma Stockholm satsningen för sub-7 varit ute och genrepat inför nästa veckas VR med goda resultat.

 

Inbjudan Nationaldagsloppet

Varmt välkomna till Nationaldagsloppet, "Markimlinjet" i Vallentuna! 

Anmälan Anmälan sker via https://www.swecyclingonline.se/tavling/7818

Anmälningsavgiften betalas in på BG 624-9635. Sista dag för ordinarie anmälan är tisdag 30 maj Sista dag för efteranmälan via email är fredag 3 juni (email till: stockholmcykelklubb@gmail.com) Anmälningsavgifter: HE, DE, HJ, DJ 300:- Veteranklasser 300:- Ungdomsklasser 100:- Efteranmälan mot dubbel avgift. Vi använder Svenska Cykelförbundets CHIP system för tidtagning. CHIP finns att hyra mot en avgift av 200:- för vuxna samt 100:- för ungdomar. 

Varvet på Strava. https://www.strava.com/segments/4394133 Start och mål sker vid Söderby Gård https://goo.gl/maps/axuBp6BKmF72 Sekreteriat och prisudelning vid Orkesta Bygdegård https://goo.gl/maps/gVpMGDiC54K2 Omklädningsrum och parkering finns vid Gustav Vasaskolan https://goo.gl/maps/4HL2TnWPEqR2

Preliminärt tidsschema och distanser 08:00 Herrar 40 |62km (2 varv) 08:05 Damer Elit + Damer Junior | 62km (2 varv) | Spurtpris efter 1 varv 10:00 Herrar Elit | 93km (3 varv) | Spurtpris efter 1 och 2 varv 10:10 Herrar 30 + Herrar Junior | 62km (2 varv) 10:30 Prisutdelning DE, DJ, H40 12:40 Herrar 50+ | 62km (2 varv) 12:50 P15-16 | 62km (2 varv) 12:00 Prisutdelning H30 12:45 Prisutdelning HE 14:20 PF 10-12| 10km (kort varv) 14:45 Prisutdelning Herrar 50+ samt P15-16 14:45 Damer Veteran + D Sport | 31km (2 varv) 14:48 PF13-14, F15-16 | 31km (1 varv) 15:00 Prisutdelning PF10-12 16:00 Prisutdelning PF13-14, F15-16, Damer veteran 

Ändringar i tidsschemat samt eventuella sammanslagningar av klasser kan ske beroende på antal anmälda i respektive klass. 

Prisutdelning i samtliga klasser omfattar även Stockholms 4-dagars. https://cykelcup.com/4-dagars/ Deltagande sker på egen risk och i enlighet med vägtrafikstadgan samt Svenska Cykelförbundets tävlingsregler. 

PM publiceras på Stockholms cykelklubbs hemsida samt på swecyclingonline ett par dagar innan tävlingen. http://www.stockholmcykelklubb.se/ 

Övriga upplysningar: Thomas Backteman Stockholms CK 070-831 11 66 thomas.backteman@gmail.com 

Tävlingsledare: Maarit Nordmark 070-688 63 83 maarit.nordmarkmn@gmail.com Chefskommissarie: Godkänd av kommissariekommittén 

Kallelse till årsmöte i Stockholm Cykelklubb

Styrelsen för Stockholm Cykelklubb kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte.

Tid:               Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18.00.

Plats:             Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm.

Klädsel:        Lycra, ull eller bomull (ej keps)

Övrigt:          Efter den formella delen av mötet finns möjlighet att äta en bit mat och drick någon druvbaserad dryck

A.           Ärende som ska behandlas

Mötet är SCK:s andra årsmöte efter att föreningen konstituerades den 27 januari 2015 på nöjesetablissemanget Riche, Stockholm.

De ärenden som skall behandlas vid årsmötet, tillika dagordning, är följande:

1.                   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.                   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.                   Fastställande av föredragningslista.

6.           Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.                   Fastställande av medlemsavgifter.

10.         Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.                 Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)           halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, och andra halvan för en tid av ett år;

c)    en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)           två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)           tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)            ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.         Stadgeändring innebärande

·       att det i 1 kap 3§ i stadgarna anges att föreningen numera är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Triathlonförbundet, utöver tidigare medlemskap i Svenska Cykelförbundet; samt

·       att det i 6 kap 1§ anges att styrelsen skall bestå av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter, i stället för nuvarande 4 övriga ledamöter[1].

14.         Eventuella motioner eller övriga frågor som anmälts (se nedan). Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

B.           Motioner att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

C.           Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

D.                  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

·       att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

·       att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

·       att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet[2].

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

[1] §7 i stadgarna anger: ”För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.”

[2] För detta krav görs ett undantag. Medlemsavgift för 2017 skall ha erlagts senast den 1 mars 2017.

Lisa Nordén byter klubb – Stockholms Cykelklubb fortsätter sin elitsatsning med hjälp av sponsorn ÅF

Efter en första tävlingssäsong för Stockholm Cykelklubb (SCK) kan klubben summera ett framgångsrikt 2016. Vi har under året tagit medalj på SM, vunnit elittävlingar på både herr och dam sidan och lämnat ett rejält avtryck i matsterklasserna. Klubben fortsätter att locka nya medlemmar och var vid utgången av 2016 knappt 200 medlemmar.

Efter ett framgångsrikt 2016 sätter vi ribban ännu högre för 2017. Med hjälp av vår huvudsponsor ÅF, vår cykel- och utrustningssponsor Crescent/TEC, vårhjälmsäkerhetssponsor MIPS och vår bilsponsor Skoda satsar vi vidare på att utveckla klubbens elitmotionärersmedlemmar och våra elit och master lag. Både dam- och herrelitlaget har fått förstärkning inför 2017, samtidigt som vi har satsat på att vara smalare och spetsigare i vår trupp – allt i syfte att göra ännu bättre resultat än 2016.

Damlaget kommer under 2017 förstärkas med Eva Lindskog, som förra året tävlade för CK Valhall, och Clara Säll som kommer från Östra Aros CK. Eva etablerade sig under förra året somen attackvillig och åkstark cyklist som var med långt fram i många tävlingar. Clara har varit framgångsrik under junioråren och är en cyklist med en fruktad spurt. Dessutom kommer Sveriges främsta triatlet Lisa Nordén tävla för SCK under 2017. Lisas främst mål för sin cykelsatsning under 2017 är Tempo-SM, men hon kommer också förstärka laget i den utsträckning hon har möjlighet under året. Laget har också förstärkts med en ny lagkapten i form av Ingrid Kjellström. Det innebär att SCK:s damelitlag under 2017 kommer att bestå av följande cyklister:

Stockholms Cykelklubb dam elit

 • Sara Penton (som till vardags cyklar för det danska WWT laget Team Veloconcept)
 • Camilla Backman
 • Hanna Johansson
 • Ulrika Högberg
 • Eva Lindskog
 • Clara Säll
 • Cecilia Erling Widegren
 • Madeleine Ståhl
 • Alice Andersson
 • Lisa Nordén (främst Tempo-SM)
 • Lagkapten: Ingrid Kjellström (cyklande)

Stommen i herrlaget är den samma som under 2016, men i syfte att föryngra laget har vi värvat en av Sveriges mest lovande unga cyklister Vincent Andersson från Friluftsklubben Trampen. Sent in i laget fick vi även med Pierre Moncorgé  som förra året körde för Merida. Dessutom har SCK:s egen unga förmåga, som har kommit utan sin familj från Afghanistan, Amir Ansari tagit klivet upp i elitlaget. Laget kommer också förstärkas under någon/några tävlingar 2017 med den andra delen av Lisa Nordéns Team Apollo Sports Skoda, Calle Friberg och Henrik Sparr som kommer att tävla utvalda landsvägstävlingar för SCK, även om Calle och Henriks primära fokus 2017 är långloppscupen i MTB.

Lagets kapten Gualberto Mateo Gonzalez fortsätter även 2017, men får under året stöd av Tobias Stridsberg som blir ansvarig för herrlaget. Det innebär att herrelitlaget under 2017 kommer att bestå av följande cyklister:

Stockholms Cykelklubb herr elit

 • Freddy Johansson
 • Patrik Morén
 • Marcus Linder
 • Staffan Arvidsson
 • Nils Penton
 • Amir Ansari
 • Vincent Andersson
 • Pierre Moncorgé
 • Calle Friberg (utvalda tävlingar)
 • Henrik Sparr (utvalda tävlingar)

Lagkapten: Gualberto Mateo Gonzalez och Tobias Stridsberg (cyklande)

Stockholm dominerade i Göteborg

Marcus Linder och Patrik Moren från herrelitlaget samt Sara Penton från damelitlaget körde  Prioritet Grand Prix och Göteborgsgirot nere i Göteborg i helgen.

Från GP i går fredag säger rapporterna att  Marcus Linder och Patrik Morén körde Göteborgs GP med mål på avenyn med 100 anmälda med flera utländska åkare på plats! Med 2 varv kvar gick Isac Lundgren Bliz Merida iväg solo, Patrik offrade sig och drog i nästan 2 varv med Marcus på hjul, i sista kurvan drog Marcus igång och hann nästan ikapp Isac ! Marcus 2:a och Patrik 5:a. Bra kört grabbar!"

I damernas race kom Sara Penton 2:a och för att fullända helgen så tog Sara hem damernas race idag. Makalös helg för Stockholm Cykelklubb nere i Göteborg.

Marcus Lindner 2:a - Foto Göteborgsgirot.

Marcus Lindner 2:a - Foto Göteborgsgirot.

Sara Penton 1:a - i sin proffsklubbs kläder. Foto: Göteborgsgirot

Sara Penton 1:a - i sin proffsklubbs kläder. Foto: Göteborgsgirot