Styrelsens medlemmar

  1. Thomas Backteman, ordförande

  2. David Schwieler, kassör

  3. Richard Åkerman, sekreterare

  4. Thomas Sandell, kulturansvarig

  5. Simona Sankauskaite, medlemsregister

  6. Jonas Brögger, suppleant

  7. Thomas Eriksson, suppleant